Szaktanácsadás – azaz magas minőségi érték hozzáadása – ipari apró és nagy magvak termeléséhez, valamint vetőmag és extra minőségű madáreleség előállításához, jobb piaci pozíció elérése érdekében.

Magtisztító gépek kiválasztásának főbb szempontjai

A több évtizedes tevőleges tapasztalat alapján megalkotott magtisztító gép az általános gabonaféléken túl (búza, árpa, kukorica, napraforgó) még számos, szántóföldi kultúrában megtermelt növényféleség magvainak igen hatékony tisztítására alkalmas.
Fontos, hogy jól behatároljuk a várható tisztítandó ipari apró és nagy magvak mennyiségét. Ezt a következők figyelembevételével tehetjük meg:

 • vetésszerkezet összetétele,
 • terület nagysága,
 • várható termésátlag,
 • várható bértisztítás mennyisége,
 • jellemzően előforduló gyomnövények és betegségek, valamint előveteményként előforduló árvakelések.

Mindezek alapján meghatározhatjuk mekkora óránkénti átfolyó tisztítási teljesítményre van szükségünk. A síkrostás tisztítógép helyes kiválasztásánál ügyelni kell a következőkre:

 • a  várható legnagyobb átfolyó mennyiségnél is maradjon teljesítmény-felesleg,
 • az adagolórendszer a rosta felületére érkező magvakat teljes szélességben, egyenletes rétegvastagságban adagolja
 • a rostafelület nagyságának, rostasíkok számának helyes megválasztása,
 • a rostafelületre  érkező és távozó magvak megszívásának hatékonysága,
 • lebegtető képesség,
 • fajsúly szerinti szeparációs munka hatékonysága,
 • masszív, erős gépváz, hatékony rostatisztítás, gyors rosta csere, átszóródásmentes rostasíkok, maradékmentes leürítés

Utótisztító és felületkezelő gépek kiválasztásának főbb szempontjai

Kiváló minőségű vetőmag és madáreleség előállításhoz – az előírt minőségi követelmények eléréséhez – további utótisztító gépeket kell beépíteni. Nagyon fontos szerepe van a technológiai gépek közötti teljesítményszinkron kialakításának.

Triőr lehet egy- vagy többhengeres, feladata a nagyság szerinti tisztítás után a rövid és hosszú magvak szétválasztása.

A fajsúlyszeparátorok feladata a fizikai jellemzőkben azonos méretű, de különböző fajsúlyú magvak és egyéb szennyeződések (föld, kő, gombabetegségek) leválasztása.

Ponyvás kialakítású szalagos gép és csigatriőrök. Gördülékenység alapján választják szét a különböző alakú és fajsúlyú magvakat, teljesítményük kicsi, ezért külön vonalba kell beépíteni őket.

A szín szerint válogató gépek feladata a méretében azonos, de színében eltérő azonos vagy fajtaidegen magvak leválasztása. A mai fejlett, nagyérzékenységű kamerákkal felszerelt gépek minimális színeltérés mellett képesek a napraforgóból a sklerociumot is kiválasztani.

Arankamentesítő mágneses tisztítógép feladata a lucernából az aranka leválasztása víz és vaspor segítségével. Ügyelni kell hány darab per kilogramm arankamennyiséggel lehet mágnesgépre vinni, valamint ügyelni kell a keverési időre.

A dörzsgépek feladata – általában a fűféléknél – a felületi érdesség csökkentése, hagymaféléknél és a lucernacsigából a szem kibontása.

A csávázógéppel szemben elvárt alapkövetelmény a megfelelő arányban hígított csávázószer pontos adagolása, valamint a mag felületének egységesen történő bevonása.

A csávázás vegyszeres védekezés a vetőmag felületére tapadt, ill. belsejében levő kórokozók elpusztítására, így segítenek a talajlakó és fiatalkori kártevők, valamint a csírakori betegségek elleni védekezésben.

A meglévő tisztítógépek felülvizsgálata, javaslattétel a megfelelő átépítésre, teljes körű betanítással

A mezőgazdasági vállalkozások nagy része, a régebben kialakított tisztító technológiával dolgozik, amely a mai magas minőségi követelményeknek már nem felel meg. Ha a  mezőgazdasági vállalkozók a piaci viszonyokhoz igazodva, minőségi – ipari apró és nagy magvak tisztítására alkalmas – technológiai rendszert kívánnak létesíteni, akkor mi a helyszíni felmérés és egyeztetés után,  megtervezzük és kivitelezzük azt. A műszaki átadás-átvétel után megfelelő módon betanítjuk a kezelőszemélyzetet.

Az áru átvétele és a vizsgálati módszerek

A mezőgazdasági telephelyre történő árubeszállításkor mérlegelni kell a beérkezett növényféleségek magvait, ez a mennyiségi átvétel szolgál a későbbi elszámolásra.

A következő munkafázis a szakszerű reprezentatív mintavétel, melynek jelentős szerepe van, hiszen a vizsgálati értékek a teljes szállítmányra vonatkoznak majd.

A reprezentatív mintából 3 darab készül, melyet mindkét fél (beszállító és mintavevő) aláírt és lebélyegzett. Ebből 1 db a beszállítóé, 1 db vitás esetekre letéti minta, 1 db vizsgálati minta.

A vizsgálati mintának két fontos célja van:

 1. A nedvességtartalom és tisztaság vizsgálatával mutatjuk ki a kultúrnövények mellett az idegen mag, törtszem, föld-, szár-, toklász- és becömaradványokat. El kell elvégezni a csíráztatást, mely megmutatja, hogy vetőmag, ipari alapanyag vagy takarmány lesz-e belőle.
 2. Tisztíthatósági vizsgálat során – laboratóriumi körülmények között – laborgépekkel, kézi rostákkal próbatisztítást végeznek. E művelet alkalmával megállapítható, hogy a beérkezett nyersáruból mennyi fémzárolt minőségű vetőmag várható, továbbá támpontokat ad a vetőmagüzemben alkalmazandó tisztítási technológiára vonatkozóan, illetve az üzemi gépek paramétereinek beállításához.

Szaktanácsadásért, műszaki és kereskedelmi információért forduljon kollégánkhoz.

Csabai Viktor

Csabai Viktor

szaktanácsadó

Mobil: +36 (20) 419-4960