Komplex szárító-tároló telepi technológiai rendszerek a HETECH-nél

Komplex szárító-tároló telepi technológiai rendszerek a HETECH-nél

A HETECH Kecskemét a nagy múltú Mezőgép Vállalat (később AGRIKON) szellemi örököseként Magyarország meghatározó cége a szemestermények betakarítása utáni szárító-tároló telepi technológiák gyártása és kivitelezése területén. A cégcsoport 120 főt foglalkoztat.

Eddig mintegy 300 szárító-tároló telepet létesített, mintegy 750.000 tonna tárolótorony kapacitást hozott létre.

Tevékenysége kiterjed nemcsak hazánkban, de a szomszédos országokban is forgalmazott gépek és berendezések, komplex üzemek szállításával a Kárpát medence közel egész területére, Felvidéktől a Vajdaságon át Erdélyig.

A gyár az adott területen több évtizedes, lényegében a nagyüzemi szárító-tároló telepek hazai megjelenése óta fennálló gyártási, üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezik. Népes fejlesztő csapata révén gyártmányait valamint gyártástechnológiai rendszereit és kapacitásait a kor követelményeinek megfelelően folyamatosan fejleszti. A külső beszállítóktól származó részegységeket a legmagasabb műszaki színvonalat képviselő gyártóktól vásárolja.

A cég által gyártott főbb berendezések köre

 • termény fogadás, vízszintes és függőleges anyagmozgatás gépei, láncos szállítók, csigák, szállító szalagok, serleges felvonók 20-200 t/h teljesítmény tartományban.
 • szemestermények elő- és utótisztítását, osztályozását szolgáló síkrostás magtisztítók összetett rostaszerkezettel, elő- és utószél légtisztítással, dobrosták, légáramos tisztítók, ciklonok, légtechnikai rendszerek, 20-100 t/h teljesítmény tartományban.
 • szemestermény tároló tornyok állagmegóvó szellőztetéssel, termény hőmérséklet méréssel, tranzit tárolók igény szerint mérlegrendszerrel kiegészítve. A tárolók befogadóképessége 50-5.000 tonna/torony.
 • folyamatos üzemű ún. farmer méretigényű, illetve mezőgazdasági nagyüzemi szemestermény szárító berendezések 4-50 t/h teljesítménnyel.
 • komplex telepirányítási rendszer, távfelügyeleti információs rendszerrel kiegészítve.

Fejlesztési irányok

A cég filozófiája az adott gyártási területen a gazdaságok üzemméretéhez igazodó, a mai kor technikai színvonalának megfelelő vagy azt meghaladó technológiák és berendezések ajánlása megfizethető áron.

A termékfejlesztés ennek szellemében történik a gyártmányok teljes skáláján.

A kiegészítő technológiai rendszerek esetében a kíméletes anyagmozgatás a fő szempont, a fejlesztés a feldolgozandó anyag tulajdonságainak figyelembevételével történik.

A magtisztítók esetében a rostaszerkezet variálhatóságával, a légáram elő- és utószél szabályozással, kamra megszívással, széles rostaválaszték alkalmazásával valósítják meg az optimális gépüzemeltetést, az elő- és utótisztítási, osztályozási valamint vetőmag tisztítási igények széles körű kielégítését. Az egyenletes rostaterhelés biztosítása érdekében elektronikus fordulatszám szabályzású terítőhengert alkalmaznak.

A tárolástechnikai rendszereknél alapkövetelmény a termény megóvása a tárolás során. Az állagmegóvást igény szerinti padozatos szellőztetés és beépített hőmérséklet ellenőrző rendszer biztosítja, amely a szellőztető rendszer automatikus vezérlését is végzi.

Automatizált terményszárító rendszer

A szárító tároló telepek energiatakarékos üzemét és a termény minőség megóvását a szárítás során elsősorban a szemestermény szárító határozza meg.

Ehhez nemcsak a mai kor követelményeinek megfelelő energiatakarékos, hővisszanyerő rendszerrel ellátott szárító szükséges, hanem olyan berendezés, ami megfelelően illesztett szabályozó rendszerrel rendelkezik, és a szárító hő és anyag áramlási folyamatait a szárított termény és a környezeti jellemzők függvényében folyamatosan szabályozni tudja.

Erre a feladatra a H-TECH szárító gépcsalád a legalkalmasabb, amely oszlopos anyagáramlási rendszerű, ugyanakkor olyan szekvenciális részegységekből (modulokból) épül fel, amelyekhez önállóan vezérelhető teljesítményű légtechnikai és porleválasztó egység kapcsolódik. Ennek segítségével a légáram és a hőáram is modulonként szabályozható.

A cég által kidolgozott Komplex Szárítási Folyamatszabályozó Rendszer nemcsak egy kiragadott termény jellemző alapján avatkozik be a rendszer működésébe, hanem a teljes szárítási folyamat szabályozását végzi.

Folyamatosan méri a szárítóban található termény hőmérséklet adatokat valamint a belépő és kilépő nedvesség értékeket. A hőmérsékleti állapot felügyeletében a vezérlő szoftverbe integrált hőtérkép rendszer segít, mely grafikusan, térkép szerűen ábrázolja a szárító teljes keresztmetszetének hőmérsékleti állapotát. Így a hőmérsékleti eltérések, túlmelegedések időben kiszűrhetők, megelőzve ezzel az esetleges tűzfészkek kialakulását.

A kiválasztott terménytípus és a belépő termény nedvességtartalmának alapján automatikusan megválasztja a megfelelő szárítólevegő hőmérsékletet és a gázégőt ez alapján szabályozza. Meghatározza továbbá az optimális termény hőmérsékletet, és a modulonként elhelyezett fő ventilátorok légszállítási teljesítményének változtatásával az aktuális terményhőt az optimális értékhez szabályozza.

A forradalmian új differenciált (oszloponként független vezérlésű) kitároló rendszer segítségével folyamatosan mintát vesz az egyes oszlopokból, és méri a kilépő nedvesség értékeket. Ezek alapján a leáramló termény kitárolási sebességét oszloponként úgy szabályozza, hogy a hőmérséklet és nedvesség eltérések kiegyenlítődjenek. A szárítási egyenletesség így 0,3-0,5% sávban tartható, megelőzve ezzel a túlszárítás okozta minőség, súly és energia veszteséget, valamint a törtszem képződést.

A szárítóban végzett műveletek, szárítási paraméterek és hőmérsékleti állapot naplózásra kerül és akár több évre visszamenőleg is visszakereshető.

A terményszárítási rendszereket az elmúlt időszakban kétféle hatás érte.

A növénynemesítés eredményeképpen, valamint az utóbbi évekre jellemző aszályos időjárás miatt is csökkent a termények kezdeti nedvességtartalma, ugyanakkor növekedtek a terményszárítással szembeni energetikai, minőségi, környezetvédelmi elvárások.

A szárítási folyamatok esetében a legnagyobb kihívás az eltérő környezeti és termény jellemzők behatása mellett az egyenletes anyag- és hőáram biztosítása. Megfelelően szabályozott szárítás csak ezen feltételrendszer figyelembevételével érhető el.

Az elmúlt időszakban többféle részmegoldás került a köztudatba. Azonban számottevő eredményt csak komplex megoldásokkal lehet elérni, ahol nem csak a folyamatjellemzőket mérik vagy ábrázolják, hanem egzakt szárítási folyamat elemzéssel, a gyártó által kifejlesztett és a szárító berendezéshez illesztett komplex folyamatszabályozást valósítunk meg a fentebb ismertetett módon.

Erre a feladatra vállalkozott a HETECH az elmúlt évek tapasztalatai alapján sikeresen.

H-TECH folyamatos gázüzemű terményszárító – nem csak nagygazdaságok számára

H-TECH folyamatos gázüzemű terményszárító – nem csak nagygazdaságok számára

A Hetech Trend Kft. hazánk egyik vezető cége gabonatárolók, terményszárítók és tisztítók tervezése, építése, valamint ezek komplett technológiai rendszerként való kivitelezése területén. A kecskeméti székhelyű cég a közel két évtizedes fennállása óta több mint 300 beruházást valósított meg.

Forgalmazással kezdődött…

Csabai Viktor, a Hetech Trend Kft. kereskedelmi és marketingosztályának munkatársa, valamint Dusnoki László főkonstruktőr saját fejlesztésű, folyamatos üzemű H-TECH terményszárító berendezésüket mutatták be.

A Hetech Trend Kft. egy amerikai gabonakereskedő cég megbízásából kezdett egy külföldi cég által gyártott  terményszárító forgalmazásával a 2006/2007-es  pályázati időszak idején.

Már az első berendezés beszállításakor kiderült, hogy a szárítógépet át kell alakítani, a hazai szabványoknak megfelelően. Ezzel elkezdődött egy konstrukciós folyamat is: az ott megismert technológiai megoldások alkalmazásával, a tapasztalatok megszerzésével a Hetech Trend Kft. saját konstrukciós terményszárító fejlesztésébe kezdett.

Egy kutatásfejlesztési pályázat elnyerésének köszönhetően, s a gödöllői kutatóintézet bevonásával valósult meg végül a Hetech Trend Kft. saját tervezésű, korszerű, több új megoldással rendelkező nagyteljesítményű, energiatakarékos szárító- berendezése, amit 2012 óta gyártanak és forgalmaznak.

A H-TECH szárító szárítási teljesítménye üzemmérethez optimalizálható, egyszerű kezelhetőség, jó skálázhatóság jellemzi.

H-TECH terményszárító  – nagyteljesítményű  és energiatakarékos

Terményoszlopos kialakítás

A Hetech Trend Kft. által kifejlesztett  nagyteljesítményű  szárítóberendezése több technológiai újdonsággal is rendelkezik. A hazánkban egyedülállónak számító  terményoszlop  kialakítású  berendezés számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik: a 10 különálló terményoszlopának köszönhetően kedvezőbb levegőátáramlási viszonyok érhetők el. Ezáltal egyenletesebbé válik a szárítási folyamat.

A terményoszlop kialakításából adódóan a szárító levegő által átjárt terményréteg vastagsága modulon-ként eltérő lehet, így az adott szárító hő- és légtechnikai paramétereihez illeszthető, elősegítve ezzel a termény és a levegő közti hő- és nedvességátadási folyamatokhoz való minél kedvezőbb illeszkedést. A terményoszlopban nem keletkezik felrakódás, ami a szárítótüzek fő okozója.

A terményterelő lemezek kialakításának  köszönhetően  a  szárítandó termény folyamatos átforgatáson esik át, ezért nem alakul ki benne fokozott hőterhelés a forró levegőnek hosszabb ideig kitett szemek esetében, így kevesebb a hősérült és a tört szem.

Moduláris felépítés

A H-TECH szárítóberendezés modulokból épül fel: ezek egymásra építésével egyszerűen meghatározható a szárító mérete  és  kapacitása.  Ennek köszönhetően a H-TECH jól skálázható, s a piac teljes vertikumát képes lefedni, a kisebb családi gazdaságoktól a nagyüzemi méretekig, 10 és 40 tonna óránkénti kapacitásig.

Modulonkénti ventilátor elhelyezés

A H-TECH szárító magassága mentén modulonként található egy- egy kisebb teljesítményű beépített ventilátor, ami egyenletesebb légszállítás mellett alacsonyabb villamosenergia-felhasználást eredményez.

A ventilátorok szabályozható légszállításúak, ezáltal hozzáigazíthatók a szárító különböző magasságú zónáiban fellépő különböző hőmérsékleti és légszállítási igényekhez.

Folyamatos kitárolású üzem

A H-TECH  szárítóberendezés folyamatos  kitárolású,  így  a  szárítási folyamat egyenletes és jól szabályozható, s a technológiai folyamat többi berendezésében – szállító és tisztító – nem  lép  fel  a  szakaszos kitárolásra jellemző pillanatnyi csúcsterhelés.

Innovatív porleválasztó berendezés

A H-TECH szárító összes ventilátora saját porelválasztó elemmel rendelkezik; ezek speciális kialakítása, valamint a teljes zárt rendszerű porkezelés lehetővé teszi a rendeletben meghatározottnál sokkal alacsonyabb szintű porkibocsátási érték elérését.

Hővisszanyerő rendszer

A H-TECH szárítóberendezés hővisszanyerő   rendszere   újszerű   kialakításánál fogva hatékonyan tudja visszanyerni  a  környezetbe távozó jelentős hőveszteség nagy részét. A levegő visszavezetése a szárító belsejében, magas hőmérsékletű környezetben történik, kiküszöbölve ezzel a hosszú, külső légcsatornák alkalmazását. A hagyományos megoldásokkal szemben a H-TECH berendezés nem csak a hűtőzónából, hanem a szárítózóna alsó részének forró levegőjéből is visszanyeri a hőt, ezáltal akár 15% energiamegtakarítás érhető el. A ventilátorszabályozással még további energiát spórolhatunk meg. A  2014.  évi AGROmashEXPO és AgrárgépShow termékversenyének gépesítés kategóriájában a szakmai zsűri hazai termékfejlesztési prémium oklevéllel jutalmazta az innovatív H-TECH szárítóberendezést.

H-TECH Farmer – a kis és közepes méretű gazdaságokra hangolva

A Hetech Trend Kft. új fejlesztésű terményszárítója, a Farmer 4, 7 és 10 tonna óránkénti kapacitással rendelhető meg.

A Farmer működési elve megegyezik a nagyteljesítményű terményszárítókéval, viszont a gyártó több elemében is egyszerűsítette ezt a berendezést, annak érdekében, hogy alacsonyabb beruházási költségű szárítót kínálhasson a kisgazdaságok számára.

A nagy és a kisebb teljesítményű berendezés konstrukciójában is mindössze annyi a különbség, hogy a Farmer keskenyebb, mivel 10 helyett 6 darab terményoszloppal rendelkezik, így azonos magasság esetén a Farmer a nagy kapacitású változat 60%-át teljesíti.

Az alacsonyabb ár elérése érdekében a Hetech Trend Kft. a Farmer terményszárítót hagyományos, terményhőfok alapján történő szárítóvezérléssel látta el.

Az új fejlesztésű hőmérőrendszer

A Hetech Trend Kft. legújabb fejlesztése az a hőmérőrendszer, amely mintegy 200 szenzorral méri a szárító berendezés teljes keresztmetszetének hőállapotát. A mért adatokból hőtérképet készít, melyet színskálával jelenít meg, és az egyes mérési pontok számszerű értékei is leolvashatók. Az új rendszernek köszönhetően jóval hamarabb láthatja a kezelő, ha valahol túlmelegedés történünk. A rendszer segítségével emellett a gépkezelő mindig pontosan nyomon követheti a száradási folyamatot, valamint azt, hogy mennyire egyenletesen dolgozik a berendezés, s szükség esetén természetesen be is avatkozhat.

A terményoszlopos kialakításnak köszönhetően egyenletesebb a szárítási folyamat, valamint nem alakul ki felrakódás, ami a szárítótüzek fő okozója.

A hagyományos kézi vezérlésű H-TECH Farmer szárítóberendezés kiváló választás lehet a kis és közepes méretű gazdaságok számára.

H-TECH Hőtérkép Rendszer

H-TECH Hőtérkép Rendszer

A hőtérkép rendszerünk moduláris felépítésű, modulonként 36 mérési pontot tartalmaz. Ezek a mérőpontok hálószerűen befedik a modul hidegoldalán a kilépő használt levegő teljes keresztmetszetét, így teljes körű hőmérsékleti képet kapunk. A kapott hőmérséklet értékeket egy megfelelő színskálán ábrázolva látványosan kirajzolódik a szárító teljes hőmérsékleti állapota. Az egyes mérési pontok hőmérséklete számszerűen is leolvasható, de a hőállapot egyetlen pillantással is ellenőrizhető, hogy van-e valahol valami rendellenesség.

A hőtérképből kinyerhető információk:

 1. Teljes hőmérsékleti állapot
 2. Esetleges helyi melegedések, termény elakadás
 3. Hőmérséklet eloszlás egyenletessége
 4. Kiadagolási sebesség egyenletessége (az előzővel együtt a szárítási egyenletességet határozza meg)

A hőtérkép adatok segítségével a tűzveszély 100%-osan kizárható, mert a rendellenes melegedést kimutatja a rendszer messze a gyulladási hőfok elérése előtt.

A hőmérséklet eloszlás és a kiadagolási sebesség egyenletességét nyomon követve be tudunk avatkozni a forrólevegő légterelőkkel illetve a kiadagolás szabályzó suberekkel, igy be tudjuk állítani az optimális egyenletes működési állapotot. Így a szárított anyag nedvességtartalma homogén lesz, nem lesznek benne túlszárított és alulszárított szemek, ezáltal javul a szárítási minőség.

Az egyenletes és kiegyensúlyozott szárítási folyamat könnyebben szabályozható és hatékonyabban működnek az automata vezérlő funkciók.

A program folyamatosan (3 percenként) naplózza a hőtérkép adatokat, amelyek utólag visszanézhetők.

H-TECH típusú szárítók

H-TECH típusú szárítók

H-TECH típusú szárítók technológiai jellemzői

Egy korszerű terményszárító berendezéssel szemben a piac és a jogszabályi előírások a következő elvárásokat támasztják:

 • üzemmérethez optimalizálható szárítási teljesítmény
 • a termény lehető legkisebb minőségvesztése a szárítás során
 • alacsony energia felhasználás
 • alacsony környezeti terhelés
 • egyszerű kezelhetőség
 • alacsony beruházási és fenntartási költség
 • jó skálázhatóság

Az általunk gyártott H-TECH típusú szárítóberendezések konstrukciós és működési paramétereit, valamint vezérlését folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szinten megfeleljenek a fent megfogalmazott elvárásoknak. Fontos cél továbbá, hogy a berendezés illeszkedjen a Magyarországon illetve a környező országokban jellemző terményfajtákhoz és betakarítási technológiákhoz valamint a különféle méretű és profilú gazdaságok által támasztott sokrétű teljesítmény és egyéb igényekhez. Célunk tehát egy olyan szárító berendezés és kiszolgáló technológia létrehozása, mely jól skálázható, valamint a magyar és a környező országok igényeinek teljes vertikumát ki tudja szolgálni.

A H-TECH típusú terményszárító berendezés technológiai újdonságai a következők:

 • Egyedi megoldású terményoszlop kialakítás
  A Magyarországon elterjedt szárító típusok legnagyobbrészt aknás, kaszkád légcsatornás kialakításúak. Ezzel szemben a H-TECH szárító moduljai 10 különálló terményoszlopból állnak, mely számos előnnyel rendelkezik. Kedvezőbb levegő átáramlási viszonyok érhetők el, ezáltal egyenletesebbé válik a szárítási folyamat. A termény terelő lemezek kialakításának köszönhetően a terményoszlop folyamatosan átforgatásra kerül, ezért nem alakul ki fokozott hőterhelés a forró levegőnek hosszabb ideig kitett szemek esetében, kevesebb lesz a hősérült szem és a törtszem is. Előny továbbá, hogy a kialakításból adódóan nem tudnak a terményoszlopban felrakódások keletkezni, amelyek a szárítótüzek fő okozói. A terményoszlop kialakításából adódóan a szárító levegő által átjárt terményréteg vastagság módosítható, ezáltal az adott szárító hő és légtechnikai paramétereihez illeszthető, elősegítve ezzel a termény és levegő közti hő és nedvességátadási folyamatokhoz való minél kedvezőbb illeszkedést.

 

 

 • Moduláris felépítés:
  A szárító berendezés modulokból épül fel, melyek egyszerű egymásra építésével határozható meg a szárító mérete, ezáltal a szárítási kapacitása. Így a termék jól skálázható, a piac teljes vertikumát le tudjuk fedni, a kisebb családi gazdaságoktól a nagyüzemi gazdaságokig. Előny továbbá az egyszerű gyárthatóság és szerelhetőség, a modulok a talajszinten előszerelhetők, ezáltal a szárító gyorsan és gazdaságosan felállítható.
 • Több ponton kialakított ventilátor elhelyezés:
  A szárító egy központi ventilátor helyett több, kisebb teljesítményű, a szárító magassága mentén modulonként beépített ventilátorral rendelkezik. Ezzel egyenletesebb légszállítást és kisebb villamos energia felhasználást érünk el. Előny továbbá, hogy a ventilátorok légszállítása szabályozható, ezáltal hozzáigazítható a szárító különböző magasságú zónaiban fellépő különböző hőmérséklet és légszállítási igényekhez.
 • Folyamatos kitárolás:
  A szárító folyamatos kitárolású üzemben dolgozik, ennek előnye, hogy a szárítási folyamat egyenletes és jól szabályozható, a technológiai folyamat többi berendezésén (szállító és tisztítógépek) nem lépnek fel a szakaszos kitárolásra jellemző pillanatnyi csúcsterhelések, illetve ezek megakadályozására nem kell további technológiai megoldásokat alkalmazni. Ezáltal csökkenek a beruházási és üzemeltetési költségek.
 • Innovatív porleválasztó berendezés:
  A szárító mindegyik ventilátora saját porleválasztó elemmel rendelkezik, melyek speciális kialakítása és a teljesen zárt rendszerű porkezelés lehetővé teszik a rendeletben meghatározottaknál sokkal alacsonyabb szintű porkibocsátási értékek elérését.
 • Hővisszanyerő rendszer:
  A szárító berendezések nagy mennyiségű hőenergiát használnak fel. A szárítási folyamat hatékonyságának érdekében viszonylag nagy légfelesleggel dolgoznak, melynek következménye a használt levegővel a környezetbe távozó jelentős hőveszteség. A H-TECH szárító hővisszanyerő rendszere újszerű kialakításánál fogva hatékonyan tudja visszanyerni ezen hőmennyiség nagy részét, mivel a levegő visszavezetése a szárító belsejében, magas hőmérsékletű környezetben történik, kiküszöbölve ezzel a nagy hőveszteségű hosszú, külső légcsatornák alkalmazását. A hagyományos megoldásokkal szemben nem csak a hűtőzónából, hanem a szárítózóna alsó részének forró levegőjéből is visszanyerjük a hőt.

Vezérlő, szabályzó szoftver

A H-TECH szárító vezérlő szoftvere a megfelel a legmagasabb szintű technológiai elvárásoknak. Grafikus, érintőképernyős megjelenítéssel rendelkezik, melyen a szárító integrálva van a teljes telepi technológiai folyamatábrába, illetve rendelkezik a szárítóra vonatkozó információk és vezérlőelemek teljes képernyős megjelenítésével is. Tartalmazza továbbá a teljes körű adat és eseménynaplózási modulokat is, valamint a távfelügyeleti modult.

Az igazi újdonság azonban a piacon egyedülálló valós idejű belépő és kilépő nedvesség mérésen alapuló nedvességszabályzás, valamint a folyamatos automatikus üzem vezérlés, mely tartalmazza a szárító felfűtési periódusát, a termény túlhőmérséklet figyelést, valamint a folyamatosan változó környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodást is. Ezáltal az emberi tényező kiküszöbölhető, a szárító optimális üzemelése nem a kezelő képességeitől fog függeni. A kezelő szerepe a felügyeleti feladatokra korlátozódik.

 • Érintőképernyős megjelenítés
 • interaktív telepi folyamatábra
 • teljes körű adat és eseménynaplózás
 • távfelügyelet
 • belépő és kilépő nedvesség mérésén alapuló automatikus nedvességszabályzás
 • automatikus felfűtés
 • automatikus terményhő felügyelet és szabályzás
 • légáram és léghőmérséklet optimalizálás

Agrárium

Agrárium

Korszerű terményszárítók technológiai jellemzői

Egy korszerű terményszárító berendezéssel szemben a piac és a jogszabályi előírások a következő elvárásokat támasztják:

 • üzemmérethez optimalizálható szárítási teljesítmény
 • a termény lehető legkisebb minőségvesztése a szárítás során
 • alacsony energia felhasználás
 • alacsony környezeti terhelés
 • egyszerű kezelhetőség
 • alacsony beruházási és fenntartási költség
 • jó skálázhatóság

A hazai és külföldi gyártók a szárítóberendezéseik konstrukciós és működési paramétereit, valamint vezérlését folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szinten megfeleljenek a fent megfogalmazott elvárásoknak. Fontos cél továbbá, hogy a berendezés illeszkedjen a Magyarországon illetve a környező országokban jellemző terményfajtákhoz és betakarítási technológiákhoz valamint a különféle méretű és profilú gazdaságok által támasztott sokrétű teljesítmény és egyéb igényekhez. Cél tehát egy olyan szárító berendezés és kiszolgáló technológia létrehozása, mely jól skálázható, valamint a magyar és a környező országok igényeinek teljes vertikumát ki tudja szolgálni.

A korszerű terményszárító berendezés lehetséges fejlesztési irányai a következők:

 • Továbfejlesztett terményoszlop kialakítás
  A Magyarországon elterjedt szárító típusok legnagyobbrészt aknás, kaszkád légcsatornás kialakításúak. Ezzel szemben az a megoldás, amikor a modulok különálló terményoszlopokból állnak, számos előnnyel rendelkezik. Kedvezőbb levegő átáramlási viszonyok érhetők el, ezáltal egyenletesebbé válik a szárítási folyamat. A termény terelő lemezek kialakításának köszönhetően a terményoszlop folyamatosan átforgatásra kerül, ezért nem alakul ki fokozott hőterhelés a forró levegőnek hosszabb ideig kitett szemek esetében, kevesebb lesz a hősérült szem és a törtszem is. Előny továbbá, hogy a kialakításból adódóan a modulok öntisztulóak, nem tudnak a terményoszlopban felrakódások keletkezni, amelyek a szárítótüzek fő okozói.
  A terményoszlop kialakításából adódóan a szárító levegő által átjárt terményréteg vastagság módosítható, ezáltal az adott szárító hő és légtechnikai paramétereihez illeszthető, elősegítve ezzel a termény és levegő közti hő és nedvességátadási folyamatokhoz való minél kedvezőbb illeszkedést.
 • Moduláris felépítés
  A korszerű szárító berendezés modulokból épül fel, melyek egyszerű egymásra építésével határozható meg a szárító mérete, ezáltal a szárítási kapacitása. Így a termék jól skálázható, a piac teljes vertikumát le képes fedni, a kisebb családi gazdaságoktól a nagyüzemi gazdaságokig. Előny továbbá az egyszerű gyárthatóság és szerelhetőség, a modulok a talajszinten előszerelhetők, ezáltal a szárító gyorsan és gazdaságosan felállítható.
 • Több ponton kialakított ventilátor elhelyezés
  A Magyarországon forgalmazott terményszárító típusok többségében a légszállítást egy központi ventilátorral oldották meg. Ezzel szemben kedvezőbb lehet több, kisebb teljesítményű, a szárító magassága mentén modulonként beépített ventilátort alkalmazni. Ezzel egyenletesebb légszállítást és kisebb villamos energia felhasználást érhetünk el. Előny továbbá, hogy a ventilátorok fordulatszámának változtatásával a légszállítás szintenként szabályozható, ezáltal hozzáigazítható a szárító különböző magasságú zónaiban fellépő különböző hőmérséklet és légszállítási igényekhez.
 • Folyamatos kitárolás
  A Magyarországon elterjedt terményszárító típusok szakaszos vagy folyamatos kitárolású üzemben dolgoznak. A folyamatos kitárolású üzem előnye, hogy a szárítási folyamat egyenletes és jól szabályozható, a technológiai folyamat többi berendezésén (szállító és tisztítógépek) nem lépnek fel a szakaszos kitárolásra jellemző pillanatnyi csúcsterhelések, illetve ezek megakadályozására nem kell további technológiai megoldásokat alkalmazni. Nem kell továbbá a hirtelen nagymértékű porterhelést sem kezelni. Ezáltal csökkenek a beruházási és üzemeltetési költségek.
 • Hatékony porleválasztó berendezés
  A többventillátoros szárító mindegyik ventilátora saját porleválasztó elemmel rendelkezik, melyek speciális kialakítása és a teljesen zárt rendszerű porkezelés lehetővé teszik a rendeletben meghatározottaknál sokkal alacsonyabb szintű porkibocsátási értékek elérését.
 • Hővisszanyerő rendszer
  A szárító berendezések nagy mennyiségű hőenergiát használnak fel. A szárítási folyamat hatékonyságának érdekében viszonylag nagy légfelesleggel dolgoznak, melynek következménye a használt levegővel a környezetbe távozó jelentős hőveszteség. A régebbi fejlesztésű hővisszanyerő rendszerek a hűtőzóna felmelegedett levegőjét egy külső légcsatornán keresztül vezetik az égő feletti térbe, ahol a forró levegővel keveredve kialakul a kívánt szárítólevegő hőmérséklet.  A továbbfejlesztett rendszerek elsősorban a szárítózóna alsó szakaszából és a hűtőzóna felső részéből származó magasabb hőmérsékletű levegőt keringetik vissza, lényegesen nagyobb mértékű energia megtakarítást elérve ezzel. További előny, hogy a levegő visszavezetése a szárító belsejében, magas hőmérsékletű környezetben történik, kiküszöbölve ezzel a nagy hőveszteségű hosszú, külső légcsatornák alkalmazását.
 • Vezérlő, szabályzó szoftver
  A korszerű szárító berendezés vezérlő szoftvere megfelel a legmagasabb szintű technológiai elvárásoknak. Grafikus, érintőképernyős megjelenítéssel rendelkezik, melyen a szárító integrálva van a teljes telepi technológiai folyamatábrába, illetve rendelkezik a szárítóra vonatkozó információk és vezérlőelemek teljes képernyős megjelenítésével is. Tartalmazza továbbá a teljes körű adat és eseménynaplózási modulokat is, valamint a távfelügyeleti modult.
  A legfejlettebb vezérlések sajátossága a valós idejű belépő és kilépő nedvesség mérésen alapuló nedvességszabályzás, valamint a folyamatos automatikus üzem vezérlés, mely tartalmazza a szárító felfűtési periódusát, a termény túlhőmérséklet figyelést, valamint a folyamatosan változó környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodást is. Ezáltal az emberi tényező kiküszöbölhető, a szárító optimális üzemelése nem a kezelő képességeitől fog függeni. A kezelő szerepe a felügyeleti feladatokra korlátozódik.

A korszerű szárító vezérlés sajátosságai összefoglalva tehát a következők:

 • Érintőképernyős megjelenítés
 • interaktív telepi folyamatábra
 • teljes körű adat és eseménynaplózás
 • távfelügyelet
 • belépő és kilépő nedvesség mérésén alapuló automatikus nedvességszabályzás
 • automatikus felfűtés
 • automatikus terményhő felügyelet és szabályzás
 • légáram és léghőmérséklet optimalizálás

A szárítási tevékenység során három fő preferencia kerülhet előtérbe:

 1. Maximális szárítási kapacitás
  Ebben az üzemmódban a maximális átfolyási sebesség a döntő, az energia felhasználás és a szárított termék minősége a még elfogadható határokon belül marad
 2. Legkedvezőbb energia felhasználás
  Ebben az esetben a cél a legkedvezőbb fajlagos energia felhasználás elérése. A Korszerű szárítókkal ilyen üzemmódban el lehet érni a 3.6 MJ/kgvíz alatti fajlagos mutató értékeket is.
 3. Legmagasabb szárítási minőség
  Itt a cél a szem minőségének, vitalitásának maximális megőrzése. Rendkívül kíméletes szárítási üzemmódot igényel. Jellemzően a vetőmag, illetve emberi fogyasztásra szánt termények szárítása esetén alkalmazzuk.

A széleskörű beállítási lehetőségek (kitárolási sebesség, változtatható karakterisztikájú légáramlás, szárító levegő hőmérséklet) és a szárítási paraméterek folyamatos monitorozása lehetővé teszik a korszerű szárító berendezés fent említett bármelyik üzemmódban való optimális működtetését.

Új raktárcsarnokunk

Nemrégiben átadtuk új raktárcsarnokunkat. Az erről készült képeket megtekintheti az alábbi képgalériában. A képek nagy méretben történő megtekintéséhez kérjük kattintson a képekre.