Korszerű terményszárítók technológiai jellemzői

Egy korszerű terményszárító berendezéssel szemben a piac és a jogszabályi előírások a következő elvárásokat támasztják:

 • üzemmérethez optimalizálható szárítási teljesítmény
 • a termény lehető legkisebb minőségvesztése a szárítás során
 • alacsony energia felhasználás
 • alacsony környezeti terhelés
 • egyszerű kezelhetőség
 • alacsony beruházási és fenntartási költség
 • jó skálázhatóság

A hazai és külföldi gyártók a szárítóberendezéseik konstrukciós és működési paramétereit, valamint vezérlését folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szinten megfeleljenek a fent megfogalmazott elvárásoknak. Fontos cél továbbá, hogy a berendezés illeszkedjen a Magyarországon illetve a környező országokban jellemző terményfajtákhoz és betakarítási technológiákhoz valamint a különféle méretű és profilú gazdaságok által támasztott sokrétű teljesítmény és egyéb igényekhez. Cél tehát egy olyan szárító berendezés és kiszolgáló technológia létrehozása, mely jól skálázható, valamint a magyar és a környező országok igényeinek teljes vertikumát ki tudja szolgálni.

A korszerű terményszárító berendezés lehetséges fejlesztési irányai a következők:

 • Továbfejlesztett terményoszlop kialakítás
  A Magyarországon elterjedt szárító típusok legnagyobbrészt aknás, kaszkád légcsatornás kialakításúak. Ezzel szemben az a megoldás, amikor a modulok különálló terményoszlopokból állnak, számos előnnyel rendelkezik. Kedvezőbb levegő átáramlási viszonyok érhetők el, ezáltal egyenletesebbé válik a szárítási folyamat. A termény terelő lemezek kialakításának köszönhetően a terményoszlop folyamatosan átforgatásra kerül, ezért nem alakul ki fokozott hőterhelés a forró levegőnek hosszabb ideig kitett szemek esetében, kevesebb lesz a hősérült szem és a törtszem is. Előny továbbá, hogy a kialakításból adódóan a modulok öntisztulóak, nem tudnak a terményoszlopban felrakódások keletkezni, amelyek a szárítótüzek fő okozói.
  A terményoszlop kialakításából adódóan a szárító levegő által átjárt terményréteg vastagság módosítható, ezáltal az adott szárító hő és légtechnikai paramétereihez illeszthető, elősegítve ezzel a termény és levegő közti hő és nedvességátadási folyamatokhoz való minél kedvezőbb illeszkedést.
 • Moduláris felépítés
  A korszerű szárító berendezés modulokból épül fel, melyek egyszerű egymásra építésével határozható meg a szárító mérete, ezáltal a szárítási kapacitása. Így a termék jól skálázható, a piac teljes vertikumát le képes fedni, a kisebb családi gazdaságoktól a nagyüzemi gazdaságokig. Előny továbbá az egyszerű gyárthatóság és szerelhetőség, a modulok a talajszinten előszerelhetők, ezáltal a szárító gyorsan és gazdaságosan felállítható.
 • Több ponton kialakított ventilátor elhelyezés
  A Magyarországon forgalmazott terményszárító típusok többségében a légszállítást egy központi ventilátorral oldották meg. Ezzel szemben kedvezőbb lehet több, kisebb teljesítményű, a szárító magassága mentén modulonként beépített ventilátort alkalmazni. Ezzel egyenletesebb légszállítást és kisebb villamos energia felhasználást érhetünk el. Előny továbbá, hogy a ventilátorok fordulatszámának változtatásával a légszállítás szintenként szabályozható, ezáltal hozzáigazítható a szárító különböző magasságú zónaiban fellépő különböző hőmérséklet és légszállítási igényekhez.
 • Folyamatos kitárolás
  A Magyarországon elterjedt terményszárító típusok szakaszos vagy folyamatos kitárolású üzemben dolgoznak. A folyamatos kitárolású üzem előnye, hogy a szárítási folyamat egyenletes és jól szabályozható, a technológiai folyamat többi berendezésén (szállító és tisztítógépek) nem lépnek fel a szakaszos kitárolásra jellemző pillanatnyi csúcsterhelések, illetve ezek megakadályozására nem kell további technológiai megoldásokat alkalmazni. Nem kell továbbá a hirtelen nagymértékű porterhelést sem kezelni. Ezáltal csökkenek a beruházási és üzemeltetési költségek.
 • Hatékony porleválasztó berendezés
  A többventillátoros szárító mindegyik ventilátora saját porleválasztó elemmel rendelkezik, melyek speciális kialakítása és a teljesen zárt rendszerű porkezelés lehetővé teszik a rendeletben meghatározottaknál sokkal alacsonyabb szintű porkibocsátási értékek elérését.
 • Hővisszanyerő rendszer
  A szárító berendezések nagy mennyiségű hőenergiát használnak fel. A szárítási folyamat hatékonyságának érdekében viszonylag nagy légfelesleggel dolgoznak, melynek következménye a használt levegővel a környezetbe távozó jelentős hőveszteség. A régebbi fejlesztésű hővisszanyerő rendszerek a hűtőzóna felmelegedett levegőjét egy külső légcsatornán keresztül vezetik az égő feletti térbe, ahol a forró levegővel keveredve kialakul a kívánt szárítólevegő hőmérséklet.  A továbbfejlesztett rendszerek elsősorban a szárítózóna alsó szakaszából és a hűtőzóna felső részéből származó magasabb hőmérsékletű levegőt keringetik vissza, lényegesen nagyobb mértékű energia megtakarítást elérve ezzel. További előny, hogy a levegő visszavezetése a szárító belsejében, magas hőmérsékletű környezetben történik, kiküszöbölve ezzel a nagy hőveszteségű hosszú, külső légcsatornák alkalmazását.
 • Vezérlő, szabályzó szoftver
  A korszerű szárító berendezés vezérlő szoftvere megfelel a legmagasabb szintű technológiai elvárásoknak. Grafikus, érintőképernyős megjelenítéssel rendelkezik, melyen a szárító integrálva van a teljes telepi technológiai folyamatábrába, illetve rendelkezik a szárítóra vonatkozó információk és vezérlőelemek teljes képernyős megjelenítésével is. Tartalmazza továbbá a teljes körű adat és eseménynaplózási modulokat is, valamint a távfelügyeleti modult.
  A legfejlettebb vezérlések sajátossága a valós idejű belépő és kilépő nedvesség mérésen alapuló nedvességszabályzás, valamint a folyamatos automatikus üzem vezérlés, mely tartalmazza a szárító felfűtési periódusát, a termény túlhőmérséklet figyelést, valamint a folyamatosan változó környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodást is. Ezáltal az emberi tényező kiküszöbölhető, a szárító optimális üzemelése nem a kezelő képességeitől fog függeni. A kezelő szerepe a felügyeleti feladatokra korlátozódik.

A korszerű szárító vezérlés sajátosságai összefoglalva tehát a következők:

 • Érintőképernyős megjelenítés
 • interaktív telepi folyamatábra
 • teljes körű adat és eseménynaplózás
 • távfelügyelet
 • belépő és kilépő nedvesség mérésén alapuló automatikus nedvességszabályzás
 • automatikus felfűtés
 • automatikus terményhő felügyelet és szabályzás
 • légáram és léghőmérséklet optimalizálás

A szárítási tevékenység során három fő preferencia kerülhet előtérbe:

 1. Maximális szárítási kapacitás
  Ebben az üzemmódban a maximális átfolyási sebesség a döntő, az energia felhasználás és a szárított termék minősége a még elfogadható határokon belül marad
 2. Legkedvezőbb energia felhasználás
  Ebben az esetben a cél a legkedvezőbb fajlagos energia felhasználás elérése. A Korszerű szárítókkal ilyen üzemmódban el lehet érni a 3.6 MJ/kgvíz alatti fajlagos mutató értékeket is.
 3. Legmagasabb szárítási minőség
  Itt a cél a szem minőségének, vitalitásának maximális megőrzése. Rendkívül kíméletes szárítási üzemmódot igényel. Jellemzően a vetőmag, illetve emberi fogyasztásra szánt termények szárítása esetén alkalmazzuk.

A széleskörű beállítási lehetőségek (kitárolási sebesség, változtatható karakterisztikájú légáramlás, szárító levegő hőmérséklet) és a szárítási paraméterek folyamatos monitorozása lehetővé teszik a korszerű szárító berendezés fent említett bármelyik üzemmódban való optimális működtetését.

HETECH

További hírek

×